sdzbcr 发表于 2013-1-15 19:40:52

长期盯盘炒股对身体健康的影响(转载)


[*]没有影响,很健康:


28(14.4%)
[*]造成眼部不适及眼科疾病:


125(64.1%)
[*]出现颈椎腰椎不适等问题:


109(55.9%)
[*]出现头痛失眠等神经性问题:


93(47.7%)
[*]出现肠胃不适问题:


62(31.8%)
[*]抵抗力下降,易感冒发烧:


72(36.9%)
[*]其他:


14(7.2%)
sdzbcr 发表于 2013-1-15 19:42:54

可见炒股是个苦差事。

sdzbcr 发表于 2013-1-15 19:45:24

转载的帖子看起来不直观,我发一下链接
http://tieba.baidu.com/p/412195290
页: [1]
查看完整版本: 长期盯盘炒股对身体健康的影响(转载)